Inloopbijeenkomst Dijk- en oeververbetering Willeskop

Gepubliceerd op 20 april 2023

Het ontwerp voor het tweede deel van de dijk- en oeververbetering Willeskop tussen Oudewater en Montfoort is gereed. Daarom organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op dinsdag 25 april 2023 een inloopbijeenkomst. Voor deze bijeenkomst zijn alle omwonenden uitgenodigd met een brief.

Langs de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen Oudewater en Montfoort ligt het project dijk- en oeververbetering Willeskop. De oevers worden hersteld omdat deze niet overal stevig genoeg zijn. De waterkering wordt ook op orde gebracht om het achterland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In totaal gaat het om een lengte van 6 kilometer.

Onderwerpen inloopbijeenkomst

De bijeenkomst is georganiseerd om bewoners te informeren over de voortgang van het project. Aan de hand van kaartmateriaal vertelt het waterschap wat de werkzaamheden betekenen voor perceeleigenaren. Zo staan er op verschillende percelen bomen en objecten in en op de waterkering die voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten worden verwijderd. Bewoners kunnen hier met al hun vragen terecht. De inloopbijeenkomst is op 25 april in Zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4 in Montfoort tussen 16.00 – 20.00 uur.


Kijk voor meer informatie op: