Feestelijke opening Waaiersluis in Gouda

Gepubliceerd op 1 juni 2022

Onder grote belangstelling is de monumentale Waaiersluis in Gouda op 31 mei 2022 feestelijk geopend. Zowel direct betrokkenen als omwonenden konden deze middag de sluis in werking zien en zelf met de boot ervaren hoe het is om door de sluis te varen. En daar werd volop gebruik van gemaakt.

Feestelijke opening

De afgelopen acht maanden is hard gewerkt aan de verbetering van de sluis. Om deze mijlpaal niet ongezien voorbij te laten gaan, heeft bestuurder Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de sluis opnieuw geopend.

"Waterveiligheid weer op orde"

"Mijn waterschapshart gaat sneller kloppen: de sluis is belangrijk voor de scheepvaart, is onderdeel van de primaire waterkering en van belang voor de doorvoer van zoetwater naar het westen. De waterveiligheid en het onderhoud zijn weer op orde en daarnaast hebben we ook de vispasseerbaarheid en informatievoorziening verbeterd,’" aldus een enthousiaste Bert de Groot.

"In volle glorie hersteld"

Ook wethouder Thierry van Vugt van de gemeente Gouda was aanwezig bij de opening. Thierry van Vugt: "Erfgoed en recreatie komen samen in dit prachtige monumentale kunstwerk. Mooi dat de Waaiersluis weer in volle glorie is hersteld, in hetzelfde jaar dat Gouda 750 jaar bestaat. Geef Goudse erfgoed door!"

Onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Eric Withaar is directeur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waar het project onderdeel van is. Binnen het HWBP werken 21 waterschappen en Rijkswaterstaat samen om dijken en kunstwerken in heel Nederland te versterken, waardoor de waterveiligheid van ons land gewaarborgd wordt. Voor nu en in de toekomst. Eric Withaar: "De Waaiersluis is het eerste HWBP-project van het waterschap dat is afgerond én een van de eerste kunstwerken dat is opgeleverd. De samenwerking verliep soepel, daar zijn we erg trots op!"

Klaar voor de toekomst

Met de uitgevoerde werkzaamheden is de sluis weer klaar voor de toekomst. Het onderhoud is weer op orde en de veiligheid van de sluis is voor zowel bezoekers als personeel verbeterd. De werkzaamheden betroffen met name het vernieuwen en renoveren van werktuigbouwkundige en besturingstechnische componenten. Daarnaast zijn de kolkwanden, sluishoofden en vleugelwanden hersteld en is het straatwerk, leuningwerk en meubilair onder handen genomen. De voetgangersbrug is gemechaniseerd en er zijn op het complex nieuwe hekwerken en informatieborden geplaatst. Ook is de vispasseerbaarheid van de sluis verbeterd. Dit allemaal met behoud van het rijksmonumentale karakter van de Waaiersluis.

Meer weten?

U kunt de verbeterde Waaiersluis natuurlijk zelf komen bekijken. Ook vindt u meer informatie op de projectpagina van de Waaiersluis.


Beluister de podcast/radio-uitzending over opening Waaiersluis

Op zaterdagmorgen 11 juni is er in de radio-uitzending van Gouwestad Gast uit de streek aandacht besteed aan de opening van de Waaiersluis. De uitzending is gemaakt door een bewoner die naast de sluis woont.