Digitale bewonersavond baggeren Gekanaliseerde Hollandsche IJssel/Doorslag: Willeskop en gedeelte Nieuwegein - Montfoort

Gepubliceerd op 20 november 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ)/Doorslag baggeren. Aannemer J.P. Schilder BV uit Ursem voert het werk uit en start in december 2020 in Willeskop. Daarna (tot april 2021) volgt de Doorslag in Nieuwegein tot Achthoven- Oost in Montfoort. Na het vaarseizoen volgt het gedeelte van Montfoort tot en met Haastrecht.

Op 3 december 2020 om 20:00 uur organiseert het waterschap een digitale informatiebijeenkomst via Zoom voor bewoners en geïnteresseerden uit Willeskop, Nieuwegein, IJsselstein en Montfoort.

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de planning en de werkwijze.

U kunt zich hiervoor aanmelden op de website, of via een e-mail naar baggerenghij@hdsr.nl. Daarna ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen aan de bijeenkomst. U heeft hiervoor geen extra software nodig. Een computer of laptop met goede internetverbinding is voldoende. Verdere instructies ontvangt u na aanmelding.

Planning werkzaamheden

De planning van het werk is als volgt:

  • Fase 1: proefvak Willeskop (tussen Montfoort en Oudewater) - december 2020.
  • Fase 2: Doorslag Nieuwegein tot Camping De Voormolen en vanaf Camping de Voormolen tot Achthoven-Oost ter hoogte van huisnummer 46 in Montfoort- januari tot april 2022.
  • Fase 3: Montfoort t/m Haastrecht - 1 oktober 2021 tot april 2022. Voordat de aannemer start met fase 3 volgt er opnieuw een informatiebijeenkomst.

Voorbereidende maatregelen

De komende tijd vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. U kunt mensen met peilstokken in het water zien die meetwerkzaamheden uitvoeren. De firma Eyefly B.V. vliegt met een drone met camera over het gebied om de geografische gegevens en de algehele staat vast te leggen. De hinder voor de omgeving en het vaarverkeer is minimaal.

Waarom baggeren

Sinds de jaren ’70 is er nagenoeg niet meer gebaggerd. De werkzaamheden zijn nodig om de vaarweg voldoende diep te houden. Ook kan er meer water door de GHIJ stromen. Hierdoor is de afvoer van water in natte perioden en de aanvoer van water in droge perioden gewaarborgd, net als de aanvoer van zoet water naar West-Nederland tijdens extreme droogte.


Meer informatie

Meer informatie over het baggeren en andere projecten in en langs de GHIJ vindt u op onderstaande pagina, hier kunt u zich ook abonneren op de elektronische nieuwsbrief om op de hoogte te blijven  van de werkzaamheden.