Baggerwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel weer van start

Gepubliceerd op 4 januari 2023

Op maandag 9 januari 2023 gaan de baggerwerkzaamheden aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) weer van start. Aannemer J.P. Schilder voert deze werkzaamheden uit in opdracht van het waterschap. In de laatste fase van dit project wordt een gedeelte in Oudewater gebaggerd en het traject van Hekendorp tot aan Haastrecht. De verwachting is dat de baggerwerkzaamheden vóór de start van het vaarseizoen (1 april) afgerond worden.

Tijdens deze werkzaamheden wordt de baggerspecie uit de watergang geschept door een kraan op een ponton. Daarna wordt het in kleine beunbakken naar de overslaglocatie gevaren. Vanuit daar wordt de baggerspecie overgeschept in vrachtwagens die naar de stortlocatie gaan. Een andere mogelijkheid is dat de baggerspecie nogmaals wordt overgezet in een groot schip die naar de stortlocatie vaart. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de baggerspecie en daarmee de eindbestemming.

Waarom baggeren?

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een belangrijke regionale vaarroute. Op de bodem van iedere watergang ontstaat bagger. Deze bagger of slib ontstaat uit bodemmateriaal, bladeren en andere plantenresten. De laag bagger groeit jaarlijks met enkele centimeters, waardoor de rivier steeds ondieper wordt. Het waterschap haalt daarom eens in de zoveel tijd dit opgehoopte slib weg: dit heet baggeren.

Door te baggeren blijft de vaarweg voldoende breed en diep. Daarnaast heeft het een gunstige invloed op de waterkwaliteit.

Meer weten over baggeren?

Kijk voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden op onze website: www.hdsr.nl/ghij/baggeren. Hier vindt u ook onze baggerportel voor meer specifieke informatie over de locaties en het baggeren.


Volg ons op

twitter  instagram  LinkedIn  youtube  icoon soundcloud website3  vacaturesite