Achtergrondinformatie wateroverlast oktober 2013

Tijdens de informatieavond in november 2013 zijn veel vragen gesteld over de wateroverlast in oktober van dat jaar. In deze notitie leest u meer over de neerslaghoeveelheden en de peilen in de polders.


Achtergrondinformatie wateroverlast oktober 2013