Wateroverlast 23 juni 2016

In de vroege ochtend van donderdag 23 juni hebben de provincies Zuid-Holland en Utrecht flink wat neerslag te verduren gekregen. Onder meer Bodegraven en Zegveld kregen in 4 uur tijd een grote hoeveelheid water te verwerken.

Waterpeil verlaagd

Ongeveer 12 uur eerder heeft het waterschap de gemalen laten voormalen. De waterstand in de Noordzijderpolder en de Meijepolder is toen tijdelijk verlaagd met respectievelijk 5 en 8 cm.

Wateroverlast ondanks noodpomp

De waterpeilen bleven op donderdag gestaag stijgen, met nieuwe forse buien in aantocht. Onze rayonmedewerker heeft toen rond 10 uur een noodpomp naast het Meijegemaal geïnstalleerd. Ondanks deze maatregel is er toch veel wateroverlast ontstaan in de polders in Bodegraven Noord. Vele percelen, maar ook een enkele schuur kwamen blank te staan door de hoge waterstanden.

Drone

Met een drone is donderdagavond de Meijekade gefotografeerd om zo de wateroverlast aldaar in beeld te brengen. Helaas ging het daarna weer regenen (drones kunnen niet tegen water) en was het niet goed mogelijk de rest van de polder in beeld te brengen.

Evaluatie wateroverlast

Woensdag 6 juli organiseert het waterschap - bij voldoende interesse – een evaluatiemoment met bewoners. De evaluatie is van 9 tot 12 uur ’s ochtends. Tijdens deze ochtend kunt u vragen stellen, tips geven en onze meetgegevens bekijken. Belangstelling? Neem dan svp contact op met Astrid de Boer-Riebel om u aan te melden. Telefoon: 06-11614710.