Start inspraak projectplan 'Verplaatsen inlaat polder de Bree'

Gepubliceerd op 12 juli 2018

Het waterschap is van plan een nieuwe waterinlaat aan te leggen in de polder De Bree (gemeente Bodegraven-Reeuwijk). Ook zullen de stuwen achter de inlaat worden verbreed. Deze plannen staan in het projectplan 'Verplaatsen inlaat polder de Bree'. Dit plan ligt van 11 juli tot en met 5 september 2018 in de inspraak.

Verbeteren wateraanvoer en bereikbaarheid

Doel van de maatregelen is om de aanvoer van water in de polder te verbeteren. De nieuwe inlaat verbetert ook de bereikbaarheid van het kunstwerk voor medewerkers van het waterschap

Inspraak

Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen van 11 juli tot en met 5 september 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen inspreken op dit projectplan. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen op het projectplan.

Meer weten?

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met mevrouw A. de Boer-Riebel (projectleider) via (030) 209 7146 of boer.as@hdsr.nl. Of bekijk de bekendmaking. Hier leest u ook hoe u een zienswijze kunt indienen.