Peilbesluit en raamwaterplan Bodegraven Noord vastgesteld

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend dat op 4 oktober 2017 door het algemeen bestuur van het waterschap het peilbesluit Bodegraven Noord is vastgesteld. Het peilbesluit maakt deel uit van het eveneens op 04 oktober door het algemeen bestuur vastgestelde raamwaterplan Bodegraven Noord.


Zie ook

Bekijk hieronder de tekst van de bekendmaking.