Klimaatslim boeren in Meijepolder Laag

In de Meijepolder Laag (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) slaan twaalf grondeigenaren de handen ineen om de veenweidepolder klimaatbestendig te maken.

Remmen bodemdaling

Bijna 300 hectare onderwaterdrainage helpen de bodemdaling te remmen. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit en de sloop van oude landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor wateroverlast vermindert.

Samenwerkingsovereenkomst

De plannen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een intentieovereenkomst die maandag 13 mei 2019 zijn ondertekend.


De handtekeningen zijn gezet

De ondertekenaars van de intentieovereenkomst. Van links naar rechts: Peter Giezeman (penningmeester Collectief Rijn & Gouwe Wiericke), Jan-Willem van Niekerk (voorzitter Collectief Rijn & Gouwe Wiericke), Bernard de Jong (hoogheemraad) en Robèrt Smits (wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk).