Gebiedsavond 26 maart

Op 26 maart organiseerde het waterschap een gebiedsavond. Deze avond stond voornamelijk in het teken van (de knelpunten voor) de bruggen. Tijdens de avond is toegelicht waarom de bruggen een knelpunt vormen en welke oplossingen het waterschap het afgelopen jaar onderzocht heeft (niets doen, het noodzakelijke doen, of alles grondig aanpakken). Daarnaast is stilgestaan bij een nieuwe variant.