Controleer online het waterpeil in uw hoogwatervoorziening

Langs de Oude Rijn en de Meije zijn diverse individuele hoogwatervoorzieningen aanwezig. Dit zijn gebieden waarin, vaak door particulieren zelf, het waterpeil hoog wordt gehouden om schade aan houten funderingspalen te voorkomen. Op de gebiedsavonden en in de begeleidingsgroep heeft u aangegeven het beheer van deze hoogwatervoorzieningen graag zelf te willen blijven doen. Dat gaat het waterschap via een vergunning regelen.

Het waterschap heeft in 2014 en 2015 alle waterpeilen en kunstwerken in de hoogwatervoorzieningen ingemeten. Om er zeker van te zijn dat deze peilen kloppen met de huidige situatie willen we u vragen om deze te controleren.

Stappenplan waterpeil controleren

Volg svp de volgende stappen:

  1. Start de speciale webapplicatie voor Bodegraven Noord.
  2. Geef uw postcode en huisnummer op om uw hoogwatervoorziening vinden. De grenzen van een hoogwatervoorziening zijn weergegeven met oranje lijnen. Op de kaart zijn ook stuwen en duikers weergegeven. Als u op een stuw of een duiker klikt komt er een foto in beeld. Op de foto kunt u het waterpeil aflezen dat het waterschap heeft vastgesteld.
  3. Is het waterpeil op de foto veel hoger of lager dan u gewent bent? Kloppen de grenzen van de hoogwatervoorziening niet? Staan er stuwen of duikers niet op of is juist alles correct? Dan kunt u dit melden. Klik hiertoe binnen de oranje lijnen van de betreffende hoogwatervoorziening.
  4. Klik in de popup die nu verschijnt (hierin zijn de naam van de hoogwatervoorziening en de waterhoogte in mNAP weergegeven) op de blauwe knop 'Klopt het waterpeil?' om uw opmerking, vraag, ... door te geven.

Meer info

Projectleider Astrid de Boer-Riebel: (030) 634 6148 of Boer.as@hdsr.nl