Verslag gebiedsavond 26 oktober waterbiedsplan Linschoterwaard

Op 26 oktober 2009 organiseerde de Stichtse Rijnlanden de eerste gebiedsavond over het watergebiedsplan Linschoterwaard. Samen met de streek wil het waterschap een breed gedragen inrichtingsplan en peilbesluit opstellen waarin knelpunten in het gebied aangepakt worden. Doel van de avond was de knelpuntenanalyse compleet te maken.

Het verslag van deze gebiedsavond vindt u hier (356 Kb). (pdf, 356 kB)


Meer weten?

Bel projectsecretaris Corina Wijnen, tel. (030) 634 57 80.