Linschoterwaard

Het algemeen bestuur heeft het gebiedsplan Linschoterwaard in 2011 vastgesteld. Vanaf 2014 is het plan in uitvoering.

Actueel

Contact

Doel van het plan

De Linschoterwaard in beeld

Een evenwichtig en schoon watersysteem creëren, waarbij de gebruiksfuncties van het gebied, landbouw, wonen, natuur en recreatie goed tot hun recht komen. Dat is in het kort de doelstelling van het plan. Het waterschap haakt met het plan zo veel mogelijk aan bij allerlei ontwikkelingen in het gebied, zoals de uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul bij Oudewater, de ideeën van het Landgoed Linschoten en de initiatieven van het programmabureau Utrecht-West/streekplatform de Utrechtse Waarden.

Rapportage

Het gebiedsplan is in 2011 vastgesteld. Het hoofdrapport en de bijlagen vindt u hier.

Kaart van het gebied

Kaart van het gebiedsplan Linschoterwaard met legenda