Projectplan Verbetering waterhuishouding ‘IJsselveld over de Vaart’ definitief vastgesteld

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen nemen om het watersysteem in IJsselveld over de Vaart nabij Montfoort te verbeteren. De waterbeheersing in het gebied is niet op orde. Het projectplan hiervoor heeft ter inzage gelegen van 7 september tot en met 19 oktober 2020 en is op 1 december 2020 goedgekeurd.

Maatregelen

De maatregelen maken deel uit van het watergebiedsplan Linschoterwaard. In dit plan is een groot aantal maatregelen opgenomen om het watersysteem te verbeteren. In IJsselveld over de Vaart kunnen de vereiste peilen niet goed worden ingesteld en bijgestuurd. Veel stuwen en dammen vertonen gebreken, waardoor er sprake is van wateroverlast en watertekorten. Om dit op te lossen wordt een groot aantal stuwen en dammen vervangen door betonnen peilscheidingen en stuwen. Verder wordt een duiker vergroot en worden watergangen in de oorspronkelijke staat hersteld door struiken, takken, begroeiing en bagger te verwijderen.

Betere wateraanvoer en -afvoer

Met de nieuwe peilscheidingen en stuwen kan het water tijdens droge omstandigheden beter worden aangevoerd en vastgehouden. Gedurende een natte periode kan overtollig water sneller worden afgevoerd. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het peilbeheer voor het waterschap veel efficiënter. Ook kan het gebiedseigen water beter worden benut, want er hoeft minder water te worden aangevoerd om de peilen te handhaven.

Definitief projectplan

Het definitieve projectplan en bijlagen vindt u elders op deze pagina.