Nieuwe nieuwsbrief is uit!

De voorbereidingen voor de bouw van gemaal Waardsedijk zijn gestart. De inspraaktermijn op het projectplan liep 12 mei 2015 af. Ook zijn al diverse maatregelen in uitvoering. Meer hierover leest u in de nieuwsbrief van mei 2015.


Nieuwsbrief mei 2015

2012-03-25 kwakelbrug landgoed linschoten p