Een nieuwe bypass voor de Lange Linschoten

Met het landgoed Linschoten onderzoekt het waterschap de mogelijkheid voor de realisatie van de bypass. Deze bypass verbindt in de toekomst de watergangen langs de Haardijk/Schapenlaan met de Korte Linschoten langs de Reinaldaweg.

Door de aanleg van deze bypass hoeft het water niet meer door het dorp Linschoten naar het noorden, maar kan het deels ook via de bypass worden afgevoerd. Zo kan het waterschap de peilstijgingen in Linschoten onder controle houden.

Samen met het nieuwe gemaal Waardsedijk en de te realiseren waterberging bij Oudewater werkt het waterschap aan de realisatie van het robuuste watersysteem zoals in het watergebiedsplan Linschoterwaard is afgesproken.