Gemaal Waardsedijk

Het waterschap voert nog onderhandelingen met eigenaren over de aankoop van gronden voor de bouw van het nieuwe gemaal Waardsedijk. Eind 2014 verwacht het waterschap bekend te kunnen maken, waar het gemaal komt te staan.

Gemaal Waardsedijk is van groot belang voor het watersysteem in de Linschoterwaard. Het nieuwe gemaal kan zowel water afvoeren naar het noorden (Oude Rijn) als naar het zuiden (Gekanaliseerde Hollandse IJssel). Het oude gemaal wordt vervangen door een inlaat vanuit de Lange Linschoten naar het zuiden. Komend jaar zal worden gekeken hoe de huidige locatie van het gemaal kan worden ontwikkeld.