Besluitvorming watergebiedsplan uitgesteld

Op 18 november 2010 is het watergebiedsplan Linschoterwaard besproken in de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten. Na het horen van de inspraakreacties heeft de commissie geadviseerd om de besluitvorming over dit plan uit te stellen tot 2011. Intussen

  • gaat het waterschap in gesprek met de belanghebbenden in Cattenbroek over de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied;
  • onderzoekt het waterschap of maatwerk voor onderbemalingen mogelijk is;
  • werkt het waterschap aan een toelichting op de inhoudelijke punten die de commissie heeft aangedragen.

De planning is om het aangepaste watergebiedsplan op 27 januari 2011 opnieuw in de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten te bespreken. Naar verwachting zal het plan dan op 2 maart 2011 door het algemeen bestuur van het waterschap worden vastgesteld.

In de nieuwsbrief (pdf, 943 kB) die onlangs is verstuurd vindt u meer informatie.