Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek

In februari 2013 heeft het adviesbureau RAAP een rapport (pdf, 3.4 MB) geleverd over archeologie en cultuurhistorie in de Linschoterwaard. Zij hebben in algemene zin de risico's en kansen in beeld gebracht bij de uitvoering van het watergebiedsplan en in het bijzonder voor de plekken waar veel gegraven zal worden.

Door deze studie is beter bekend op welke locaties nader archeologisch onderzoek nodig is en met welke zaken in vergunningen rekening moet worden gehouden.