Start verbinden Gooyerwetering te Doorn

Eind mei is het waterschap begonnen met de uitvoering van het project 'Verbinden Gooyerwetering'. De Gooyerwetering, die nu nog uit afzonderlijke delen bestaat, wordt op twee locaties verbonden. Onder de Langbroekerweg (N227) wordt een verbinding gemaakt door middel van een boring diep onder de weg door. Dit in verband met aanwezige kabels en leidingen. Bij landgoed Moersbergen wordt de tweede verbinding gemaakt. Hier wordt een gemaaltje geplaatst om water over een hoog gelegen bosperceel heen te pompen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Dordtse Weg- en Waterbouw uit Dordrecht en zullen duren tot en met oktober 2012.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat de Gooyerdijk tijdelijk geblokkeerd wordt door werkverkeer, maar in principe blijft de weg open voor verkeer. Als de weg in verband met de werkzaamheden tijdelijk wordt afgesloten, wordt een omleiding ingesteld. De provinciale weg N227 zal niet gestremd worden.

Doel van het project

In het watergebiedsplan Langbroekerwetering zijn een groot aantal maatregelen vastgesteld om de waterbeheersing op orde te krijgen. Een belangrijke maatregel is de hydrologische isolatie van de Gooyerwetering. Het doel is om gebiedseigen kwel- en regenwater zo optimaal mogelijk te benutten en niet langer gebiedsvreemd water aan te voeren. De afzonderlijke delen van de Gooyerwetering worden met elkaar verbonden om water dat, dat in het ene gebied over is, aan te kunnen voeren naar een gebied met watertekort. Om ongewenste peiloverschrijdingen te voorkomen zijn de afvoerende kunstwerken de afgelopen jaren geautomatiseerd.