Het vastgestelde gebiedsplan

Het gebiedsplan Kamerik en Kockengen is in 2007 vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Het plan bestaat uit nieuwe peilbesluiten en een inrichtingsplan. In oktober 2013 is voor de polder Oud-Kamerik een nieuw peilbesluit en een projectplan vastgesteld.

Het gebiedsplan Kamerik en Kockengen is in 2007 vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Het plan bestaat uit nieuwe peilbesluiten en een inrichtingsplan. In de peilbesluiten staat welke waterstanden het waterschap aanhoudt in diverse peilvakken en hoofdwatergangen. Het projectplan polder Oud-Kamerik bevat de maatregelen voor verbetering van het watersysteem, waaronder ingrepen om de nieuwe waterpeilen in te kunnen stellen.

Nieuw peilbesluit

In oktober 2013 is voor een onderdeel van het plangebied, de polder Oud-Kamerik, een nieuw peilbesluit vastgesteld. Samen met het peilbesluit is een projectplan voor polder Oud-Kamerik vastgesteld. Het projectplan bevat de maatregelen voor verbetering van het watersysteem, waaronder ingrepen om de nieuwe waterpeilen in te kunnen stellen.