Waterpeil De Dreef tijdelijk verlaagd

U heeft het misschien al gemerkt: het waterpeil ten noorden van De Dreef is verlaagd naar het ‘oude peil’ van -1,90 meter NAP. Dit is een tijdelijke verlaging omdat er onlangs wat klachten zijn binnengekomen over een natte tuin of natte kruipruimte en over stankoverlast uit het riool.

Onderzoek

Gemeente en waterschap onderzoeken of die klachten te maken hebben met de peilverhoging langs de noordelijke rand van Kockengen die op 21 mei 2021 heeft plaatsgevonden. Het is heel goed mogelijk dat de klachten vooral veroorzaakt zijn door de grote hoeveelheden regen die de afgelopen weken gevallen zijn, of dat de klachten een andere oorzaak hebben. Nadat dit onderzoek is afgerond zal het peil weer hersteld worden naar de -1,85 meter NAP zoals in het peilbesluit is vastgelegd.

Raamwaterplan De Tol tegen bodemdaling

Op 21 mei 2021 is het  waterpeil verhoogd naar -1,85 meter NAP. Dit is zo afgesproken binnen Kockengen Waterproof en het raamwaterplan De Tol. Deze verhoging van het waterpeil is belangrijk om ervoor te zorgen dat de veenbodem minder snel daalt. Een te laag waterpeil heeft vooral consequenties in de oudere wijken. Wanneer de palen onder de woningen daar ‘droog’ komen te staan, kunnen ze gaan rotten. Bovendien zakken overal de straten sneller bij een lager waterpeil. In het project Kockengen Waterproof wordt de openbare ruimte weer opgehoogd met lichte materialen. Met de maatregelen in het raamwaterplan beperken we de wateroverlast en remmen we bodemdaling.


Meer informatie

Heeft u vragen over de waterpeilen in het dorp? Neem dan contact op met de gebiedsbeheerder van het waterschap, Renske Anema, renske.anema@hdsr.nl