Instellen peil Dorp Kockengen

Gepubliceerd op 19 mei 2021

De benodigde waterhuishoudkundige aanpassingen om het peil in Dorp Kockengen in te stellen, zijn gereed. In week 20 van 2021 wordt het waterpeil in de watergang langs de rand van Kockengen verhoogd. Het seizoens-wisselende polderpeil wordt vervangen door een vast dorpspeil.

Deze peilverhoging is onderdeel van Kockengen Waterproof en Raamwaterplan de Tol en helpt om de bodemdaling in het gebied af te remmen en (samen met de werkzaamheden aan de watergang) zorgt het ervoor dat zoveel mogelijk wateroverlast in het dorp wordt voorkomen.