Onderzoek naar functioneren riolering in Kockengen

Medio oktober is een spoedreparatie uitgevoerd aan de rioolpersleiding op de hoek van de Koningin Julianaweg en de Dreef in Kockengen. Tijdens de reparatiewerkzaamheden is gebleken dat het vuilwaterriool vaak helemaal vol ‘schoon’ water staat. Denk hierbij aan grondwater, regenwater en slootwater. Dit is ook zo op momenten dat het niet regent en er dus geen aanleiding voor is. De gemeente en het waterschap HDSR vermoeden dat dit volle riool weleens eens een oorzaak zou kunnen zijn van de klachten die gemeld worden over de riolering in de wijken buiten het oude dorp. Daarom starten we een onderzoek.

De klachten die gemeld worden variëren van borrelende geluiden tot stankoverlast en problemen bij het doortrekken van het toilet. Met het onderzoek willen we in kaart brengen waar dat extra water in het vuilwaterriool vandaan komt. In de wijken waar al een gescheiden rioolstelsel is aangelegd, zou dat schone water via het regenwaterriool moeten worden afgevoerd naar de sloten. Nu gaat dat met het vuile afvalwater mee naar de rioolwaterzuivering.

Peilverhoging

Het extra water in het vuilwaterriool kan verschillende oorzaken hebben. Hoewel we dat niet verwachten, kan het zijn dat het hogere waterpeil dat in mei 2021 is ingevoerd ervoor zorgt dat er extra water de riolering in stroomt. Daarom wordt dit ook meegenomen in het onderzoek. Het hogere peil van -1.85 m NAP is ingevoerd om ervoor te zorgen dat de bodem minder snel daalt en om de kans te verkleinen dat houten funderingen van oudere woningen ‘droog’ komen te staan. Als dat gebeurt, kan die fundering gaan rotten.

Particuliere pompen in de kruipruimtes

Veel woningen in Kockengen hebben vochtige kruipruimtes. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het veenweidegebied waar Kockengen in ligt een slappe bodem heeft en hoge grondwaterstanden. Het is bekend dat bij sommige woningen water uit de kruipruimtes wordt gepompt en via de huisaansluiting wordt afgevoerd naar het vuilwaterriool. Als dit op grote schaal gebeurt, kan ook dit een oorzaak zijn van het grote wateraanbod op dit rioolstelsel.

Heeft u een pomp die water afvoert naar het vuilwaterriool? Bedenk dan eens of een pomp eigenlijk wel nodig is. Als het goed is, zijn de verblijfsruimtes van de woningen namelijk goed afgesloten voor vocht. Is dat bij u niet zo, dan is het beter om dit aan te pakken. Een dergelijke investering draagt meer bij aan een groter wooncomfort dan een pomp in de kruipruimte. Wilt u toch water wegpompen uit uw kruipruimte, dan denken de gemeente en het waterschap graag mee over manieren om het water te laten weglopen via een regenwaterriool of rechtstreeks naar het oppervlaktewater of rechtstreeks naar de sloot. U kunt ons hiervoor e-mailen via grondwater@stichtsevecht.nl.

Kockengen Waterproof

Dit onderzoek naar het functioneren van de riolering wordt uitgevoerd binnen het project Kockengen Waterproof. In het project wordt gewerkt aan oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblemen in Kockengen en de omliggende polder.


De reparatie van de rioolpersleiding in oktober 2021

DM53PRD-#1820062-v1-Overzicht_werkterrein

Meer informatie over Kockengen Waterproof