Kockengen Waterproof

In het dorp Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) zakt de veenbodem jaarlijks met 1,9 tot 3,7 centimeter. Deze bodemdaling leidt in delen van het dorp tot schade aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en ook tot wateroverlast. Na een fikse bui staat in delen van het dorp het water op straat.

Oplossingenrichtingen

Naar verwachting zullen de problemen de komende jaren groter worden. Niet alleen door de aanhoudende bodemdaling, maar ook door de voorspelde klimaatverandering waardoor het vaker extreem zal regenen. Reden voor gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en het waterschap om een langetermijnvisie- en oplossingsrichtingen voor dit probleem te inventariseren. Bij deze visie en de oplossingenrichtingen zijn de inwoners en belangenorganisaties van Kockengen nauw betrokken.

Op orde brengen

Onder de naam ‘Kockengen Waterproof' werken gemeente, waterschap en provincie aan maatregelen om het openbaar gebied van Kockengen op een duurzame én economisch haalbare manier op te hogen en wegen op orde te brengen.

Meer informatie over de werkzaamheden van de gemeente vindt u hier: Project Kockengen Waterproof - Gemeente Stichtsevecht


Contact

Kockengen Waterproof vindt plaats onder regie van de gemeente Stichtse Vecht.

Gemeente Stichtse Vecht

Erik Broeke: (0346) 254 000

Waterschap

Marije van Bergen: (030) 209 7145