Inspraak peilbesluit Portengen Laag van start

Gepubliceerd op 6 september 2022

Het aanpassen van het waterpeil in een groot deel van de polder en het afsplitsen van het gebied Joostendam. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen die het waterschap voorstelt in de plannen voor de polder Portengen Laag. Deze polder in de gemeente Stichtse Vecht kampt met de gevolgen van bodemdaling en is kwetsbaar voor wateroverlast.

Inspraak en inloopavond

De inspraak voor het ontwerp-peilbesluit is gestart op 5 september 2022 voor een periode van zes weken. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Op 19 september organiseert het waterschap een inloop bijeenkomst in zaal Het Lokaal in Kockengen.

Tegengaan bodemdaling en wateroverlast

In een peilbesluit staat hoe hoog het water in de sloot mag staan. In het nieuwe peilbesluit staan plannen om in het grootste deel van het peilgebied het peil aan te passen. Het maaiveld is door de bodemdaling lager komen te liggen. De verlaging van het peil zorgt voor meer waterberging in de sloten. De peilaanpassing maakt ook de infiltratie van water in de bodem mogelijk. Vier agrariërs leggen een waterinfiltratiesysteem aan, een soort ondergrondse slootjes. Doel van het systeem is de bodemdaling van het veen te remmen en daarbij ook de CO2-uitstoot te verminderen. Het zorgt ook voor een verbetering van de biodiversiteit in het gebied. De verlaging van het peil is minder groot dan de opgetreden bodemdaling.

Peil gepland natuurgebied

Het noordwestelijke deel van het gebied wordt afgesplitst en een apart peilgebied. In dit gebied, ten noorden van de provinciale weg en ten westen van de weg Portengen, is een natuur- en waterbergingsgebied gepland. In afwachting van de nieuwe inrichting wordt het peil hier nu niet gewijzigd.

Samen met

De oplossing is tot stand gekomen na een uitgebreid gebiedsproces en in samenwerking met het gebied. De maatregelen zijn onderdeel van het raamwaterplan De Tol dat in 2019 is vastgesteld.


Naar de pagina van het peilbesluit

Op de pagina van het peilbesluit Portengen Laag staan de stukken en meer informatie over de inspraakprocedure.

Het peilgebied op de kaart

Portengen Laag_peilvoorstel

Op de kaart staat het peilgebied met de voorgestelde peilen.