Peilindexatie

In Kortrijk is er voor de opgetreden maaiveldaling sinds peilbesluit 2007 niet geïndexeerd (m.a.w. geen peilaanpassing doorgevoerd), wel voor de maaivelddaling vóór 2007. In ongeveer de helft van het deelgebied Kortrijk (om precies te zijn: alleen het afgesplitste lage deel) wordt dan ook een peilindexatie van 7 cm doorgevoerd.

In peilgebieden die bij het opstellen van een nieuw peilbesluit minder drooglegging hebben dan de opgegeven norm voor dat jaar (als gevolg van bodemdaling), is het toegestaan de drooglegging te herstellen naar deze droogleggingsnorm. De indexatie is daarnaast nodig gezien de huidige problematiek en omdat voor een deel van de percelen in het peilgebied de drooglegging te klein is (<35 cm per perceel) voor de aanleg van een waterinfiltratiesysteem.

De aanleg van het waterinfiltratiesysteem vindt in fasen plaats. In de iets hoger gelegen percelen (> 35 cm drooglegging) kan het alvast worden aangelegd, maar in de lagere percelen nog niet. Door de aanleg van het waterinfiltratiesysteem in ca 80% van het peilgebied is naar verwachting in de toekomst minder peilaanpassing/peilindexatie nodig door de verminderde bodemdaling in de toekomst.


Voorgestelde peilaanpassing

Peilaanpassing Kortrijk