Tweede plek voor Sturen met water bij Waterinnovatieprijs

Gepubliceerd op 3 december 2014

Het project 'Sturen met water' van waterschap en Veenweiden Innovatiecentrum heeft een tweede plaats behaald in de categorie 'Voldoende water' bij de Waterinnovatieprijs.

Juryoordeel

De jury meldt in haar oordeel: "Het combineren van onderwaterdrainage met remote sensing data is kansrijk. De methode levert een belangrijke bijdrage op verschillende maatschappelijke terreinen: veiligheid, vergroening en beperking van bodemdaling in veenweidegebied. Het betreft ook een sociale innovatie. Door de agrariër op perceelsniveau mee te laten sturen aan het waterbeheer, is het mogelijk om de bodemdaling te vertragen en optimale productieomstandigheden te creëren. Uit veldproeven blijkt dat de methode werkbaar en effectief is".