Remmen bodemdaling: 1e bio onderwaterdrain van 450 km in Toekomstbestendige polder Lange Weide bij Driebruggen

Gepubliceerd op 31 augustus 2018

Met een ritje op de draineermachine legden drie bestuurders de 1e bio-onderwaterdrain van aardappelzetmeel aan in het veenweidegebied in de Toekomstbestendige polder Lange Weide in Driebruggen. Gedeputeerde Rik Jansen van de provincie Zuid-Holland, hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en burgemeester Christiaan van der Kamp van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk markeerden hiermee de start van het gebiedsinitiatief van de Vereniging voor agrarisch natuur-en landschapsbeheer Lange Ruige Weide.

Twee van de initiatiefnemers, een agrariër en een burger, gaven aan dat de samenwerking tussen beide partijen vanaf het begin soepel verliep. De ANV hoopt ook andere gebieden te inspireren. Ook de drie bestuurders ondersteunen het initiatief. Gedeputeerde Jansen: “Veel delen van de provincie Zuid-Holland hebben te maken met bodemdaling. We kunnen er niet met een boog omheen lopen. Ik vind het zo mooi dat je vandaag de praktijk kunt laten zien.”

Hoogheemraad De Groot: “De aanleg van onderwaterdrainage is een win-win situatie. Ondernemers kunnen eerder hun land gebruiken, ze remmen de bodemdaling en de uitstoot van CO-2 wordt beperkt.”

Burgemeester Van der Kamp: “Nog voor de proeven bij het Veenweide Innovatie Centrum uitgetest waren, kwam hier de grootschalige proef al om de hoek. Ik heb moeite met het Groene Hart zonder koeien. Dit initiatief is een cruciale stap naar een duurzame melkveehouderij.”

Maar liefst 450 km

In 2018 en 2019 wordt hier als proef 450 km onderwaterdrainage aangelegd om de bodemdaling te vertragen en de CO2-uitstoot te verminderen. Het gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke. Er doen 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariër, aan mee. Deze schaalgrootte is uniek in Nederland. Er zijn twee referentiepercelen.

Bodemdaling

In dit veenweidegebied (oostelijk deel van het Groene Hart) daalt de bodem met een kleine centimeter per jaar. Dat maakt het waterbeheer en het boeren lastiger. Daarom nam de Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Lange Ruige Weide (ANV) het initiatief om polderbreed de bodemdaling te vertragen: door de veenbodem continue vochtig te houden met onderwaterdrainage. Niet te nat en niet te droog. De provincie, de gemeente, het waterschap en kennisinstituten zijn hier nauw bij betrokken.

Onderwaterdrainage

De aanleg heeft meerdere doelen. Het remt de bodemdaling met 40 tot 50%. Door het veen vochtig te houden, wordt de CO2-uitstoot beperkt. En de waterkwaliteit verbetert, omdat er minder veen afbreekt. Ook hoeft het waterschap het waterpeil niet steeds te verlagen, om te voorkomen dat het dalende gebied onder water loopt. Verder ontstaan er effectievere productieomstandigheden voor de agrariër.

De provincie Zuid-Holland kende een POP3-subsidie van 1,1 miljoen euro toe voor de aanleg.

Meer informatie

Meer informatie over deze proef vindt u op deze pagina.


Burgemeester Van der Kamp, hoogheemraad De Groot en gedeputeerde Jansen

Grote belangstelling voor de aanleg van de 1e biodrain