POP3-subsidie onderwaterdrainage polder Lange Weide

Gepubliceerd op 20 november 2017

De Stichting Rijn & Gouwe Wiericke beleefde onlangs een mijlpaal. De provincie Zuid-Holland kende een POP3 subsidie van 1,1 miljoen euro toe voor de aanleg van 450 km onderwaterdrainage in de toekomstbestendige polder Lange Weide (gemeente Bodegraven Reeuwijk). De vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer ‘Lange Ruige Weide’ kan nu aan de slag in het gebied van ruim 300 ha. Dat is in eigendom en gebruik bij 28 landeigenaren, waarvan 13 boeren. Met de aanleg van onderwaterdrainage kan de bodemdaling in het veenweidegebied worden vertraagd.

Reacties uit het veld

Peter Giezeman, projectadministrateur van het project Lange Weide, is blij verrast: ”Met een dergelijk uniek project is nog nergens ervaring opgedaan. Ik ben blij dat de Europese Unie en de provincie toch de durf hebben gehad zoveel geld beschikbaar te stellen. Ik zal ervoor waken dat de kwaliteit wordt behaald die wordt beoogd."

Voor Kees Vroege, voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Lange Ruige Weide, is de uitdaging het realiseren van de onderwaterdrainage. “Er staat twee jaar voor. Ik vind het spannend hoe snel we de zaak vlot kunnen trekken. Denk aan het vinden van de juiste aannemer en hoe snel je kunt beginnen. Als je het 1e jaar de grote klap kan geven, komt de rest wel goed.”

Ook Martin van den Hoeven, één van de deelnemende agrariërs, is blij met de toekenning. “Ik hoop dat de bodem draagkrachtiger wordt en dat het grassenbestand hetzelfde blijkt. Mijn vader (Gert van den Hoeven die initiatiefnemer is van het project) is er een kleine 10 jaar geleden al mee begonnen. Er is nu veel draagkracht vanuit het gebied. Iedereen denkt dat dit het ei van Columbus gaat worden en is er nu zo druk mee dat het wel moet gaan lukken.”

Uniek project veenweidepolder

De aanvraag is gedaan in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onderwaterdrainage is nog nooit op zo’n grote schaal in één veenweidepolder toegepast. Daarom gaat het waterschap in overleg met de Stichting en andere betrokkenen, de gevolgen voor wateraanvoer, wateroverlast, waterkwaliteit, ecologie en peilbeheer monitoren en onderzoeken. Er is nationaal en internationaal grote belangstelling voor het project, vanwege de omvang.


Meer informatie

POP3 staat voor Plattelandsontwikkelingsprogramma, maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en draagt bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en aan een leefbaar platteland.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kees Vroege, voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Lange Ruige Weide, tel (0348) 501394.