Lintje voor oud-bestuurslid Gert van den Hoeven

Ons oud-bestuurslid Gert van den Hoeven uit Driebruggen is onlangs geridderd. Hij kreeg een lintje voor de verschillende bestuursfuncties die hij jarenlang heeft vervuld.

Initiatiefnemer

Hij is onder meer de initiatiefnemer van het pilotproject 'Toekomstbestendige polder Lange Weide', om bodemdaling in het veenweidegebied te vertragen. Binnenkort wordt er begonnen met de aanleg van maar liefst 450 kilometer onderwaterdrainage in de polder Lange Weide. Dit project heeft zelfs de belangstelling getrokken van de Europese Commissie.

16 jaar lid algemeen bestuur

Verder was hij 16 jaar lid van ons algemeen bestuur en onder meer betrokken bij projecten aan de Wierickes en de verbete­ring van de Oostelijke kades.


Lintje voor Gert van den Hoeven

Gert van den Hoeven met hoogheemraden Bert de Groot (links) en Bernard de Jong, zijn vrouw en de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk