Europese Commissie bezoekt boeren toekomstbestendige polder Lange Weide

Gepubliceerd op 3 oktober 2017

Het initiatief van 13 boeren en 15 particulieren om hun polder Lange Weide klimaatproof en toekomstbestendig te maken heeft zelfs de aandacht getrokken van Europa. Onlangs heeft de Europese Commissie Landbouw, onder leiding van Director Mario Milouchev, de polder in Driebruggen bezocht om met de boeren in gesprek te gaan over plattelandsontwikkeling en klimaatsveranderingen. Dit bezoek was onderdeel van een tweedaagse studie trip van de Europese Commissie in Nederland.

Zeer betrokken mensen

Een eerste reactie van een commissielid tijdens het bezoek: “Toekomstbestendige Lange Weide is een prachtig project met zeer betrokken mensen. Het enthousiasme van de initiatiefnemers is hartverwarmend”. Het project in het veenweidegebied Lange Weide heeft als doel minder bodemdaling, duurzame rendabele landbouw, een goed waterbeheer en oog voor de biodiversiteit van de polder.

Samen met het gebied

“Toen de initiatiefnemers vorig jaar vroegen of Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden mee wilde werken aan dit project, was ik meteen enthousiast”, aldus hoogheemraad Bert de Groot. “Ons waterschap wil namelijk graag samen met het gebied werken aan het beperken van bodemdaling. Het is heel plezierig dat een polder zelf met een ambitieus en onderscheidend plan komt. Mooi om te zien dat ook de Europese Commissie aandacht heeft voor dit initiatief.”

310 hectare onderwaterdrainage

Uniek aan dit project is dat een hele polder van 310 hectare veen onderwaterdrainage wil aanleggen. Aanleg op deze schaal is nog niet voorgekomen in de veenweidengebieden van Nederland. Om het project mogelijk te maken heeft de Stichting Gebiedscoördinatie Rijn & Gouwe Wiericke, het collectief van de boeren en particulieren, een subsidieaanvraag ingediend van 1,1 miljoen bij het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3). De initiatiefnemers van dit project werken nauw samen met het waterschap, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld.

Als Europa de subsidieaanvraag goedkeurt, kan de uitvoering van het project van start gaan.