Aannemer en agrariërs tekenen contract onderwaterdrainage polder Lange Weide

Gepubliceerd op 3 april 2018

Het agrarisch collectief Lange Ruige Weide en Barth Drainage ondertekenden onlangs het contract voor de aanleg van onderwaterdrainage op ruim 300 ha in de polder Lange Weide. Burgermeester Christiaan van der Kamp begeleidde de feestelijke ondertekening op het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk. Hij is blij met het project: ‘’Met onderwaterdrainage kunnen we de bodemdaling remmen en de traditie van ruim 800 tot 900 jaar van boeren op veen voortzetten. Ik vind het stoer dat de agrariërs en particulieren rondom Driebruggen als eerste in Nederland onderwaterdrainage op zo’n grote schaal gaan toepassen’’.

Subsidie voor aanleg

ANV Lange Ruige Weide, wat onderdeel uitmaakt van Stichting Rijn & Gouwe Wierike, kreeg in november 2017 de toezegging van ruim 1,1 miljoen euro POP3 subsidie om het project te kunnen financieren. Met onderwaterdrainage wordt de bodemdaling vertraagd tot 50 procent, de waterkwaliteit verbeterd en worden de waterbeheerkosten in de toekomst verlaagd.

Reacties

Kees Vroege, voorzitter van het agrarisch collectief, was blij met de ondertekening van het contract. “Ik wil iedereen bedanken die in de voorbereiding heeft geholpen. Wij kijken uit om met de aanleg te beginnen’’. Aannemer, Henk Barth deelde dit enthousiasme ‘’ Als het weer beter wordt, gaan we meteen aan de slag. Helaas is het nu nog te nat.”

In juni 2018 organiseert het agrarisch collectief, samen met de gemeente en het waterschap, een feestelijke opening. Dan wordt de spreekwoordelijke ‘eerste drain’ aangelegd.


Vlnr: wethouder Jan Leendert van den Heuvel, Kees Vroege (voorzitter ANV), André de Wit (procesbegeleider RPS), burgemeester Christiaan van der Kamp, Henk Barth (aannemer) en Peter  Gieseman (penningmeester van de Stichting).