Video's over de proef

Naar aanleiding van de bedrijvenproef Sturen met grondwater in Spengen zijn er de afgelopen jaren diverse video's gemaakt. U kunt deze hier nog eens terugkijken.

Aanpak door het waterschap en deelnemers van de proef van het drukdrainagesysteem (april 2018)

Andere video's

Bedrijvenproef Spengen algemeen (november 2019)

Boeren uit Spengen experimenteren samen met het waterschap met een infiltratiesysteem om bodemdaling in dit veenweidegebied af te remmen.

Plaatsen van grondwaterpeilbuizen (april 2017)

Aanleg van sturende drains (december 2016)


Still uit video

Projectleider Annette van Schie met één van de deelnemende boeren in de polder

Projectleider Annette van Schie met één van de deelnemende boeren