Innovatieve Bedrijvenproef Spengen genomineerd voor Overheidsaward 2021

Gepubliceerd op 6 juli 2021

Bedrijvenproef Spengen ‘sturen met grondwater’ van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is genomineerd voor de beste overheidsinnovatie van 2021. Samen met 40 andere initiateven vanuit alle lagen van de overheid hebben we een plekje veroverd op de longlist. In de week van 1 september 2021 horen we of Bedrijvenproef doorgaat naar de shortlist (de top 10) en meedingt naar één van de drie finaleplekken. Eerder won deze innovatie aanpak al de Waterschapsinnovatieprijs 2018.

3-dubbele innovatie op veen

De Bedrijvenproef Spengen is een klimaatslimme aanjager van een 3-dubbele innovatie op veen: een systeem-, een maatschappelijke en een technische innovatie. Wat zeven ambitieuze agrariërs en een betrokken waterschap met elkaar in gang hebben gezet, biedt toekomstperspectief voor de veenweiden. Natuurlijk omdat waterinfiltratie, want daar gaat het om, een effectieve bodemdalingremmende maatregel is. Maar ook omdat de Spengen-aanpak nieuwe vormen van samenwerken heeft opgeleverd én invulling geeft aan grote maatschappelijke opgaven. Een driedubbele innovatie, waardoor inmiddels zo’n 60 agrariërs in ons beheergebied actief sturen op de grondwaterstand.

Trots

Hoogheemraad Bert de Groot: ”Ik ben ontzettend trots op deze agrariërs die de klimaatdoelen en het remmen van bodemdaling helpen. Met passie en betrokkenheid steken ze hun nek uit om alles eruit te halen wat erin zit.“

Voorbeeld van goed overheidsmanagement

In de zomermaanden buigt de voorselectiecommissie zich over alle binnengekomen inzendingen. In de week van 1 september horen we of Bedrijvenproef Spengen doorgaat naar de shortlist (de top 10).

Volgens de organisatie zijn we nu al een voorbeeld van goed overheidsmanagement, waar andere organisaties van kunnen leren. Een mooie opsteker voor iedereen die meedoet aan gebiedsgerichte pilotprojecten in veenweiden.

Wat is een overheidsinnovatie

De verkiezing heeft tot doel de meest toonaangevende overheidsinnovaties een podium te bieden, kennis uit te wisselen en ter inspiratie te dienen voor overheidsorganisaties en overheidsmedewerkers. Juryvoorzitter en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen begeleidt de jury en de voorselectie commissie in hun zoektocht naar de beste overheidsinnovatie en maakt de winnaar bekend tijdens de uitreiking van de Overheidsawards op 18 november in de Ridderzaal.

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De VOM organiseert de Overheidsawards in samenwerking met: ICTU, Interprovinciaal Overleg (IPO), NEderlandse Norm (NEN), Netwerk Publieke Dienstverleners (NPD), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging voor Bestuurskunde (VB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlands Bestuur, Ordina en Publiek Denken.