Bevindingen en inzichten 2019 Bedrijvenproef Sturen met grondwater Spengen

Gepubliceerd op 25 februari 2020

De bedrijvenproef Sturen met grondwater Spengen staat behoorlijk in de picture. Door de aandacht voor het Klimaatakkoord en de afgelopen droge zomers is de proef actueel. Daarom hebben we ervoor gekozen ook in 2019 een samenvatting van de tussentijdse ervaringen en inzichten te delen. Zeven boeren en het waterschap werken sinds 2016 samen aan de proef.

Gewoon doen en samen ontdekken

De bedrijvenproef heeft als missie ‘gewoon doen en samen ontdekken’. Dit betekent dat er gedurende de proef ruimte is voor ideeën van de deelnemers en dat we deze ‘gewoon’ uitvoeren. Dit heeft in 2019 geresulteerd in onder meer de volgende aanvullingen:

  • het extra hoog houden van de grondwaterstand voor het aantrekken van weidevogels;
  • een systeem dat draait op zonne-energie;
  • de bodemhoogte is in 2019 meerdere keren gemeten om te zien hoe de bodem zich beweegt door het jaar heen.

Belangrijke speler: het weer

Sinds de drukdrainages in Spengen draaien, zijn de groeiseizoenen extreem droog geweest. Een gemiddelde weersituatie is nog niet aan de orde geweest. Daarom vinden de boeren het lastig om nu al een uitspraak te doen over de werking in de agrarische praktijk. Bovendien zijn ze benieuwd naar de effecten van de drukdrainage tijdens een nat groeiseizoen. We meten langdurig wat het effect is van drukdrainage op bodemdaling.


Bedrijvenproef Sturen met grondwater Spengen: bevindingen 2019

Hier kunt u de samenvatting (pdf, 8.8 MB) lezen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette van Schie, projectleider bedrijvenproef Spengen van het waterschap: annette.van.schie@hdsr.nl