Bevindingen 2017/2018 Bedrijvenproef Spengen

Met twee jaar op de teller delen we graag onze eerste bevindingen en metingen van bedrijvenproef Spengen. Wat gebeurde er in de droge zomer van 2018? En wat betekent drukdrainage voor de (landbouw)praktijk? Kunnen we nu al wat leren uit deze proef?

Voorafgaand aan de publicatie van het tussenrapport hebben we een expertmeeting georganiseerd (12 februari 2019). Deze meeting zien we als een collegiale toets, waarbij we konden leren van professionals. Hun inzichten, ideeën en kanttekeningen zijn verwerkt in de rapportage.

Heeft u na het lezen van de rapportage nog vragen? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Annette van Schie, via annette.van.schie@hdsr.nl. We wensen u veel leesplezier!


Meer over de bedrijvenproef