Bedrijvenproef Sturen met water Spengen: ervaringen van een agrariër

In de polder Spengen is het waterschap gestart met een bedrijvenproef bij zeven agrariërs. De agrariërs hebben bij deze proef speciale drainaigebuizen in hun percelen gelegd. Met dit systeem kunnen zij het grondwater in hun percelen actief sturen. Niet te droog en niet te nat, met als doel bodemdaling te vertragen. Klaas Hoogendoorn uit Spengen is één van de boeren die onderwaterdrainage heeft aangelegd. Wat zijn zijn ervaringen tot nu toe?

Waarom doet u mee?

Ik doe mee, omdat we weinig drooglegging hebben. Door onderwaterdrainage kan ik de drooglegging in het voorjaar verbeteren en het grondwater in de zomer meer op peil houden. Dat is een plus voor de boer. Een andere reden is dat het veen zakt. Onderwaterdrainage helpt om de ondergrond niet verder te laten verdrogen en inklinking van de bodemtegen te gaan.

Wat zijn uw ervaringen tot nu toe met alleen onderwaterdrainage?

Ik heb gemerkt dat de berging in het perceel bij veel regen minder is geworden. We hebben natuurlijk wel een hele natte zomer gehad, waardoor de grond van de gedraineerde percelen eerder verzadigd is. Het was toch wel een uitzonderlijk jaar. Afgelopen zomer hadden we nog geen drukdrainage, de onderwaterdrains zijn nog niet aangesloten op de pompput, zodat we het water niet weg konden pompen. Hierdoor hebben we er zeker nog geen voordeel van gehad. Wel is de onderwaterdraingage op de sloten aangesloten, waardoor het grondwater al op peil wordt gehouden.

Wat is uw verwachting van de uitbreiding met drukdrainage?

Zoals gezegd moeten de ton en pomp nog worden aangesloten. Als de pomp er staat, kunnen we ook tijdens een natte zomer het grondwater verlagen door te pompen. Zo kan je beter sturen op je perceel. We zullen best wel eens achter de feiten aanlopen, maar dat is de praktijk.

Waar bent u nieuwsgierig naar?

Naar de resultaten van onderwaterdrainige om de inklinking van het veen over een langere periode te vertragen. Een groot voordeel is als we van 0,7; 0,8 cm naar 0,2 cm bodemdaling per jaar gaan. Over 10 jaar weten we daar meer over. En door te sturen met grondwater hopen we op meer draagkracht van de percelen in nattere perioden. Wel wil ik aantekenen dat het boeren zal afschrikken om mee te doen, als ze dit zelf moeten bekostigen. Zonder subsidie wordt het veel te duur per hectare en zal de proef niet uitwaaieren over andere veenpolders.


Klaas Hoogendoorn (4e van links) deelnemer proef Sturen met grondwater Spengen