Verbreden Middelwetering in Bodegraven

In 2017 is het Raamwaterplan Bodegraven Noord vastgesteld. Hierin is het deelplan ‘Verbreden Middelwetering’ in opgenomen.

Wat gaan we doen?

Het doel van dit project is de doorstroming in de Middelwetering te verbeteren.

Waarom gaan we dit doen?

Uit onderzoek blijkt dat de hoofdwatergang Middelwetering niet voldoende doorstroming heeft. Dit komt doordat de Middelwetering te smal is en de bruggen voor opstuwing zorgen. Deze opstuwing zorgt ervoor dat water niet snel genoeg kan worden afgevoerd, waardoor de stuw van polder De Bree regelmatig verdrinkt.

Wat is onze werkwijze?

Het waterschap gaat grond aankopen in het gebied, om de Middelwetering te kunnen verbreden. Per brug wordt bekeken welke aanpassingen nodig zijn om de opstuwing te voorkomen.

Projectlocatie

Overzichtstekening 'Verbreden Middelwetering'
Bron: Google Maps
Groene gebied is projectlocatie

Planning

De uitvoering start in het tweede kwartaal 2020

De oplevering staat gepland in het derde kwartaal 2020