Vlogs

Vlog: op pad met de nachtvorstschadebestrijding

Dilemmadinsdag: ruimtelijke ordening (25-05)

Dilemmadinsdag: water vasthouden of afvoeren? (29 juni)

Dilemmadinsdag: bodemdaling afremmen of laten gaan?

Vlog: Pappen en nathouden kan niet meer, dan krijgen we natte voeten