Dijkgraaf Jeroen Haan

Portefeuille

Thematische onderwerpen

 • Bedrijfsvoering
 • Crisisbeheersing
 • Participatie
 • Communicatie
 • Relatiemanagement

Externe vertegenwoordigingen

 • Ledenvergadering Unie van Waterschappen (UvW)

Projecten

 • Informatie volgt

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Dagelijks bestuurder Unie van Waterschappen, portefeuille waterveiligheid (UvW)
 • Voorzitter Programmabestuur HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP)
 • Deltaprogramma/Beleidsplatform waterveiligheid, lid stuurgroep Deltaprogramma
 • Voorzitter MuskusRattenBeheer West-en Midden Nederland (MRB WMNL)
 • Voorzitter Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
 • Coördinerend dijkgraaf in Veiligheidregio Utrecht (VRU)

Nevenfuncties (bezoldigd)

 • Raad van Toezicht Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Blogs & Vlogs

Dijkgraaf Jeroen Haan maakt blogs en vlogs om te vertellen en te laten zien waar hij mee bezig is en wat hem bezighoudt.