Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de dijkgraaf en vijf hoogheemraden. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Zijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester bij een gemeente. De leden van het dagelijks bestuur zijn vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Zij hebben ieder een eigen portefeuille met onderwerpen en een eigen geografisch aandachtsgebied. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur.

Coalitieakkoord

Het akkoord van het bestuur heeft als titel 'Waterverbinding: in vertrouwen kan veel' meegekregen. U kunt het akkoord raadplegen:

Portefeuilleverdeling

Op de individuele pagina's van de dijkgraaf c.q. de hoogheemraden leest u wat zij in hun portefeuille hebben.