Corona in de rioolwaterzuiveringsinstallatie?!

We leven alweer een tijd met de wereldwijde coronapandemie. De vaccinatiecampagne lijkt de belangrijkste uitweg uit de maatregelen die nodig waren om ons te beschermen. Het gaat best snel met de versoepelingen en een mooie zomer lijkt voor ons te liggen. Maar er zijn ook waarschuwingen over mogelijke nieuwe golven, bijvoorbeeld door gemuteerde varianten. Daarom willen we het virus zo vroeg mogelijk opsporen om wanneer nodig, nieuwe maatregelen zo specifiek en gericht mogelijk te kunnen nemen. Wist je dat de waterzuiveringen van ons waterschap daar een belangrijke rol bij spelen?

Vitale beroepen

Tijdens de eerste coronagolf werd gekeken welke beroepen 'vitaal' zijn, dat wil zeggen: cruciaal voor het functioneren van de maatschappij. Bij de waterschappen zijn dat de mensen die de gemalen en pompen bedienen, de muskusrattenbeheerders en de mensen die werken op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Zij zorgen voor de droge voeten en het zuiveren van het rioolwater tot schoon water. Als dat niet gebeurt, is dat een ramp voor Nederland.

Meten is weten...

We weten inmiddels dat we met ‘testen, testen, testen’ het coronavirus aardig in beeld kunnen krijgen. Dat werkt vooral als je al symptomen hebt of als je een sterke aanwijzing hebt dat je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Maar ook als je geen klachten hebt, kun je het virus al wel bij je dragen. En hoe meet je dat dan? Hier komen onze zuiveringen om de hoek kijken!

... en regeren is vooruitzien...

Het RIVM bedacht een methode om genetisch materiaal (RNA) van het virus te meten. En aangezien we allemaal naar de wc gaan, komt dat genetische materiaal via ontlasting in het riool en zo terecht op de RWZI's. Het ongezuiverde water wordt bemonsterd en onderzocht op RNA, om te bekijken of corona aanwezig is in het water, nog voor mensen klachten hebben. Dat ook wordt ook wel eens Big Brown Data genoemd. Het Rijk en de waterschappen hebben afspraken gemaakt om mee te werken aan deze manier van bemonsteren op ruim 3000 RWZI's. De resultaten zijn te zien op een website. Zo kan het RIVM in de gaten hoe het virus zich gedraagt per locatie, nog voor mensen klachten krijgen. En daar kunnen we dan weer op anticiperen.

... maar de toekomst is niet te voorspellen

Juist omdat de ontwikkeling van het virus en eventuele varianten niet te voorspellen is, is het belangrijk op verschillende manieren te monitoren en zo vroeg mogelijk in beeld te hebben hoe het virus zich ontwikkelt. Ik ben trots dat we hier als waterschappers een bijdrage aan kunnen leveren. En trots op de collega’s op de zuiveringen die hier een rol bij spelen. Natuurlijk moeten we voorzichtig blijven en zal monitoren nog wel even nodig zijn, maar het helpt zeker om samen uit deze crisis te komen.


Waterschappen werken mee

De Unie van Waterschappen en de individuele waterschappen werken graag mee om Nederland zo gezond mogelijk te houden. Het zuiveren van afvalwater hoort bij onze dagelijkse taken. Nu hoort daar ook het onderzoeken en monitoren van het RIVM bij, zoals je kunt zien in dit filmpje.

Vragen en contact

Heb je vragen over deze blog of wil je op het stuk reageren? Laat het weten aan Jeroen via jeroen.haan@hdsr.nl.