Presentatie Bewonersbijeenkomst

Op 8 oktober is een Bewonersbijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken bewoners, ondernemers en belangengroepen. Op deze avond heeft het projectteam het concept Inrichtingsplan gepresenteerd.

Dit plan betreft het ontwerp van de nieuwe waterkering en van de herinrichting van het openbaar gebied langs de weg Meije. De presentatie kunt u in de rechter balk  bekijken.

Ook kunt u het Basisdocument Inrichtingsplan De Meije inzien. Dit document is opgebouwd uit een programma van eisen en een visie voor de herinrichting van de Meije.