Tarieven 2017

Watersysteemheffing

Alle inwoners van ons werkgebied betalen 'watersysteemheffing ingezeten'. Eigenaren van gronden en gebouwen betalen daarnaast ook 'watersysteemheffing overig ongebouwd', 'watersysteem heffing natuurterreinen' en/of 'watersysteemheffing gebouwd'. Met dit geld betaalt het waterschap het beheer van dijken, gemalen en stuwen, het onderhoud van watergangen en de controle op lozingen.

Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Iedereen die afvalwater loost op het riool, betaalt zuiveringsheffing. Met dit geld betaalt het waterschap de kosten voor het zuiveren van het afvalwater. Iedereen die direct op het oppervlaktewater loost, betaalt verontreinigingsheffing. Met deze belasting wordt onder andere de controle op lozingen betaald.

Tarieven 2017

* een alleenstaande betaalt één vervuilingseenheid, een huishouden met twee of meer personen betaalt voor drie vervuilingseenheden.


De begroting 2017

Begroting 2017