Nieuwsbrief 7 - 2021

header_nwsbrf_alg_1
2021, nummer 7

eDNA onderzoek muskusratten genomineerd voor Waterinnovatieprijs

De meetapparatuur die gebruikt wordt voor het onderzoek

Klimaatsignaal '21: onze uitdagingen

Meerdere mensen staan in het water en hebben verschillende kleuren plastic zakken om hun schoenen

In een vierdelige serie zoomen we in op onderdelen uit het Klimaatsignaal ’21.

Uitstel crisisoefening Lekdijk

De crisisoefening Lek(ke) dijk, die we samen met Defensie zouden houden op de Lekdijk, is uitgesteld naar volgend jaar.

Landelijk burgeronderzoek: boerensloot Montfoort waterparel

De boerensloot in Montfoort kenmerkt zich door helder water, het voorkomen van kranswieren en krijgt een 10 voor de beleving.

Deze boerensloot heeft een goede waterkwaliteit met veel verschillende soorten waterdieren. Dat blijkt uit het Natuur & Milieu onderzoek "Vang de watermonsters".

Bouw ozoninstallatie Houten voor verwijdering medicijnresten

Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar met de aannemers van het project

De installatie gaat medicijnresten uit afvalwater verwijderen.

Inspraak vernieuwd ontwerp-peilbesluit Langbroekerwetering

Bij eerdere inspraak zijn er vijf inspraakreacties geweest. Een aantal reacties leidde tot aanpassing van het peilbesluit.

Nieuwegein Groen Klimaatplein rijker

Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar opent samen met de directrice van het tuincentrum en de wethouder van Nieuwegein het nieuwe klimaatplein.

Bewoners kunnen inspiratie en praktische tips krijgen voor een groenere tuin of balkon.

Vergaderingen op 24 en 30 november

De agenda's van de vergadering van het algemeen bestuur en de commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer staan online.

Ruim 200 big bags met zand in Waaiersluis Gouda

Man hijst zandzakken op een boot bij de Waaiersluis

Samenwerken aan Lekdijk in werelderfgoed van UNESCO

Verschillende bestuurders bij de ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Het gaat om het gedeelte Culemborgse Veer – Beatrixsluis Nieuwegein.

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn

Volg ons op social!

Reageren?

Neem contact op met de redactie

Telefoon: (030) 634 59 49 
E-mail: communicatie@hdsr.nl