Hoe oude verdedigingswerken bijdragen aan modern waterbeheer in Utrecht

Gepubliceerd op 2 oktober 2023

Veel sluizen en kanalen die ooit werden gebouwd voor militaire doeleinden zijn nog steeds in gebruik voor het waterbeheer van vandaag. In aflevering 8 van de documentaireserie Langs de Hollandse waterlinies vertelt collega en gebiedsbeheerder Dennis van de Waardt hoe we deze waterwerken inzetten om onder meer de stad Utrecht en de Vecht van water te voorzien.

Docuserie Langs Hollandse waterlinies

De documentaireserie Langs de Hollandse waterlinies gaat over de twee waterlinies die onlangs de status van Unesco Werelderfgoed kregen: de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Water speelde een cruciale rol om ons land tegen de vijand te verdedigen. Door land kniehoog onder water te zetten (inunderen) kon de vijand tegen gehouden worden. Veel van de waterwerken die speciaal voor de linie gebouwd of aangepast werden, gebruiken we nog steeds voor het hedendaagse waterbeheer. Zoals de inlaatsluis in Wijk bij Duurstede, de sluis/stuwcomplexen in Cothen en Werkhoven en de Oude Sluis in Nieuwegein. Wil je meer weten over het ingenieuze stelsel van sluizen, stuwen en inundatiekanalen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in ons gebied? Lees dan eens het artikel Lurken uit de Lek: de kranen van de Hollandse Waterlinies in de serie Watererfgoedverhalen.

Waterbergingsgebied Blokhoven

Dennis van de Waardt was al eerder in de serie te zien: in de 2e aflevering over Inunderen (vanaf 5.50 min) liet hij de kijkers ons waterbergings- en inundatie-demonstratiegebied Blokhoven zien. In dit bijzondere gebied in Schalkwijk kunnen we 23.000 m3 water opvangen en zo wateroverlast bij hevige regenval in Schalkwijk voorkomen. Dat is ongeveer evenveel als tien Olympische zwembaden! Maar dat is niet het enige: het gebied wordt in de zomer tweemaal per maand in het weekend onder water gezet. Zo komt het principe van inundatie van de waterlinie voor bezoekers tot leven. Lees meer over het gebied in Blokhoven: ruimte voor waterberging en inundatiedemonstratie.


Lurken uit de Lek: de kranen van de Hollandse waterlinies

Kaart inundatievelden rond Utrecht Het Utrechts Archief X159561 - TA2093

Een slim systeem van sluizen, kanalen en dijken. Dat bedachten de ingenieurs van het Ministerie van Oorlog voor het onder water zetten van land voor de Hollandse waterlinies. Een deel van die waterwerken van vroeger gebruiken we als waterschap nog steeds bij het waterbeheer van nu. Ontdek hoe die ‘kranen’ uit de Lek werken: niet meer om de vijand tegen te houden, maar om het Kromme Rijngebied, de singels en grachten van Utrecht en de Vecht van vers water te voorzien!