Project verbeteren aanvoer zoetwater Kromme Rijn Wijk bij Duurstede van start

Gepubliceerd op 29 juni 2023

Als gevolg van klimaatverandering komen steeds vaker extreem droge periodes voor. Zo zien we vaker lage rivierstanden op de Nederrijn en Lek. Lage waterstanden maken het moeilijker om via de waterinlaat bij Wijk bij Duurstede, water in te laten naar het Kromme Rijngebied, de stad Utrecht en de Vecht. Tijdens de afgelopen droge zomers heeft het waterschap noodpompen moeten plaatsen om de waterstanden in het achterliggende gebied op peil te houden. Het waterschap werkt nu aan een permanente oplossing voor het inlaten van water. Het betrekken van de omgeving bij het ontwikkelen van de plannen is een belangrijk onderdeel.

Permanente en duurzame oplossing

Bij normale waterstanden op de rivier, laat het waterschap onder vrij verval water in op de Kromme Rijn. Het peil op de Nederrijn staat dan hoger dan in de Kromme Rijn. Bij hele lage waterstanden lukt dat niet en zijn tijdelijke pompen nodig. Die tijdelijke pompen zijn echter niet bedrijfszeker en niet duurzaam. De permanente oplossing waar het waterschap naar toe wil betekent dat de aanleg van nieuwe voorzieningen in de omgeving van het inundatiekanaal en de Stadshaven in Wijk bij Duurstede noodzakelijk is. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Tijdens de verkenningsfase, waar het project in januari mee is gestart, onderzoeken we de mogelijke oplossingen.

Samen met

Om te bepalen welke oplossingsrichtingen bij het gebied passen, kunnen mensen die zich verbonden voelen met het gebied, meepraten en kennis inbrengen. De direct omwonenden, betrokken overheden en belangenorganisaties benadert het waterschap actief. Ook komt er een klankbordgroep die in de verkenningsfase mee kan denken. Alle suggesties en ideeën zijn welkom. 
Aan het eind van de volgende fase, de planvormingsfase, stelt het waterschap een zogenaamd projectbesluit op, waarop inspraak mogelijk is.

Planning

De planning van het project ziet er als volgt uit:

2023 - 2024 Verkenningsfase (Voorkeursbeslissing)

2024 - 2025 Planuitwerkingsfase (Projectbesluit)

2025 - 2026 Uitvoering werkzaamheden


Meer informatie

Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Jan-Willem Vrolijk, E: jan-willem.vrolijk@hdsr.nl of (030) 6346753.
Achtergrondinformatie vindt u op onderstaande pagina.