@grarier 1 - 2023

header_agrarier
@grariër 2023, nummer 1

Online avond 21 februari teeltvrije zone en erfafspoeling

Tijdens de informatieavond komen de mest- en teeltvrije zone aan bod. Ook gaan we in op het belang van erfafspoeling.

Bufferstroken en regelgeving RVO

Het waterschap krijgt vragen of de door de RVO aangewezen bufferstroken langs watergangen kloppen. Wij hebben daar geen zicht op.

Plannen waterberging en -doorvoer natuurgebied Willeskop

De plannen maken het mogelijk om tijdens extreem natte periodes het water vast te houden en door te voeren.

Is uw sloot op orde in het Oude Rijngebied?

Is uw sloot in het Oude Rijngebied op diepte en goed onderhouden? De schouw is van 1 maart tot 7 april a.s.

Aanslag waterschapsbelastingen

De aanslag valt binnenkort op de mat.

Open dag waterschapsverkiezingen 4 maart

Op 15 maart 2023 zijn er waterschapsverkiezingen. Kom op 4 maart naar de open dag en maak kennis met de kandidaten.

Subsidie verbeteren waterkwaliteit in Zuid-Holland

Het gaat om maatregelen die rekening houden met het leven in de sloot of die bijdragen aan het opvangen en vasthouden van water.

Aanpak uitheemse rivierkreeften: brandbrief naar minister

Vijftien partijen uit de Krimpenerwaard manen minister Adema om met spoed iets te doen aan de opmars van uitheemse rivierkreeften.

Ruim 23.000 muskusratten gevangen in West- en Midden-Nederland

Ze veroorzaken schade aan dijken en oevers en zijn een bedreiging voor de biodiversiteit.

Nota voorkeursalternatief noordkant GHIJ vastgesteld

Het doel is om het gebied tussen Achthoven-Oost en Hekendorp te laten voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn    soundcloud-icon

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!