@grarier 11 - 2022

header_agrarier
2022, nummer 11

Begroting en tarieven waterschapsbelasting 2023

Hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. De opgaven om de leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen zijn groot.

Inspraak ontwerppeilbesluit Oudendam

Het watersysteem in de polder Oudendam, ten oosten van Woerdense Verlaat, wordt vernieuwd.

Hoogheemraad Karin Sommer – De Vries gestopt

De Wereld spoelt door

Helaas worden ook dingen die niet in de wc thuishoren doorgespoeld.

Bijdrage waterschap maakt gemeenten klimaatbestendiger

Het gaat om diverse maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren en zorgen voor een klimaatbestendige woonomgeving.

Controle op erfafspoeling

Het waterschap controleert deze winter op erfafspoeling en opslag of lozing van percolaat en perssappen uit voeropslagen.

Samen aan de slag voor schoon water

In het project Bloeiende boerensloot meten we samen met agrariërs de waterkwaliteit van boerensloten.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn    soundcloud-icon

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!